ญี่ปุ่นช่วยเหลือจังหวัดเดียนเบียนส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กแรกเกิด

(VOVworld) – ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๐๑๒ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือจังหวัดเดียนเบียนในรูปให้เปล่าในด้านดังกล่าวผ่านองค์การเอกชน
 ญี่ปุ่นช่วยเหลือจังหวัดเดียนเบียนส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กแรกเกิด - ảnh 1
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการกำลังแนะนำวิธีการดูแลเด็กแรกเกิดที่หมู่บ้านชนเผ่าม้ง (Photo:baoviet )

(VOVworld) –  เมื่อวันที่๑๐เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย นายFukada Hiroshi เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเวียดนามและคุณMaho Miura ผู้ควบคุมโครงการขององค์การWorld Vision Japan ได้ลงนามสัญญาเกี่ยวกับความช่วยเหลือในรูปให้เปล่าแก่โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กแรกเกิด ที่จังหวัดเดียนเบียน ระยะที่๒”ที่ได้รับการปฏิบัติในปีงบประมาณ๒๐๑๓ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือในรูปให้เปล่าโดยองค์การเอกชนญี่ปุ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๐๑๒ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือจังหวัดเดียนเบียนในรูปให้เปล่าในด้านดังกล่าวผ่านองค์การเอกชน และองค์การWorld Vision Japan ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเดียนเบียนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับสถานบริการสาธารณสุข และขยายการเข้าถึงการบริการดูแลแม่และเด็กแรกเกิดของประชาชนที่อำเภอเหมื่องจ่า และอำเภอต่วนย้าวในจังหวัดเดียนเบียนที่มีอัตราครอบครัวยากจนและมีความต้องการบริการสาธารณสุขในระดับสูง  จากผลสำเร็จของปีงบประมาณ๒๐๑๒ องค์การWorld Vision Japan จะดำเนินกิจกรรมต่างๆในจังหวัดเดียนเบียนต่อไปในปีงบประมาณ๒๐๑๓ ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด