ตั้งความหวังต่อผลการประชุม ครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติ สมัยที่ 15

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 23 ตุลาคม การประชุมครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จะมีขึ้น ณ อาคารสภาแห่งชาติในกรุงฮานอย ก่อนการประชุม ผู้แทนสภาแห่งชาติหลายท่านได้ยืนยันว่า จะยกย่องจิตใจแห่งความรับผิดชอบ ส่งเสริมสติปัญญาและมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ 
นาง ฝ่ามถิห่งเอี๊ยน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งถวนเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติจะดำเนินภารกิจที่หนักหน่วงโดยพิจารณาเนื้อหาสำคัญๆ เช่น ร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฉบับแก้ไขและร่างกฎหมายที่อยู่อาศัยฉบับแก้ไข เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวในวาระนี้ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า การตัดสินใจของสภาแห่งชาติในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขอย่างทันการณ์ สะท้อนสติปัญญาและความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติต่อประเทศ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ
ส่วนนาง เลถิแทงลาม ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเห่ายาง ได้ยืนยันว่า ผู้แทนทุกคนจะระดมสติปัญญาเพื่อหารือและเสนอมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อปัญหาสำคัญๆ ของประเทศ นาย บุ่ยหว่ายเซิน ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยแสดงความคิดเห็นว่า การปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงใหม่และความคล่องตัวในการจัดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งต่างๆ ได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการตัดสินใจต่างๆ ของสภาแห่งชาติ ดังนั้น ผู้แทนสภาแห่งชาติจึงตั้งความหวังต่อผลที่น่ายินดีในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้สภาแห่งชาติเดินพร้อมกับรัฐบาลเพื่อเสร็จสิ้นเป้าหมายที่วางไว้และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ สมัยที่ 13 อย่างมีประสิทธิภาพ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด