ต้องผลักดันการสร้างสรรค์และปฏิบัติกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 14 มีนาคม ณ อาคารสภาแห่งชาติ ได้มีการจัดการประชุมสรุป 15 ปีการปฏิบัติกลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติกับคณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ภายใต้อำนวยการของนาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติและนาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม
ต้องผลักดันการสร้างสรรค์และปฏิบัติกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม - ảnh 1

นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติและนาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงียนถิกิมเงินได้ย้ำว่า ในสภาวการณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สำนักงานทั้งสองแห่งต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ทางการเมืองที่ได้รับมอบหมาย ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เสนอว่า “สำนักงาน 2 แห่งนี้ต้องเน้นประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน รวมทั้งการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิ หน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง หน่วยงานภาครัฐ เช่นกฎหมายการเปิดโปงฉบับแก้ไข กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฉบับแก้ไข กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมและกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไข เป็นต้น แก้ไขมติที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของผู้แทนสภาแห่งชาติ ประสานงานอย่างเข้มแข็งในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สภาแห่งชาติลงคะแนนไว้วางใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาแห่งชาติหรือได้รับการให้สัตยาบันในการประชุมครั้งที่ 6 ในเดือนตุลาคมปี 2018ตามข้อกำหนดของกฎหมาย”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด