ต้องรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 14 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 วันที่ 4 พฤศจิกายน พลเอก โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้อ่านรายงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมายปี 2019 แนวทางและมาตรการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมายในปี 2020
ต้องรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม - ảnh 1ภาพการประชุม 

พลเอก โตเลิมได้เผยว่า“รัฐบาลได้เน้นชี้นำการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการสำคัญต่างๆ เช่น ปฏิบัติมติต่างๆของคณะกรรมการกลางพรรคและสภาแห่งชาติเพื่อส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของทางการปกครองทุกระดับและประชาชนทุกคนในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมาย วิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกเพื่อให้คำปรึกษาแนวทางและมาตรการรักษาความมั่นคง สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รักษาความปลอดภัยให้แก่กิจกรรมที่สำคัญๆของประเทศ โดยเฉพาะการประชุมองค์กรพรรคทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 และกิจกรรมด้านการต่างประเทศในปีที่เวียดนามปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน 2020”

ส่วนนาย เลมิงขาย หัวหน้าสำนักงานตรวจตราของรัฐบาลได้อ่านรายงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ปี 2019 และย้ำว่า“ในปี 2020 รัฐบาลยังคงถือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นหน้าที่สำคัญ โดยจะเน้นชี้นำการปฏิบัติกลุ่มหน้าที่ 9 กลุ่ม เช่น ตรวจสอบ ปรับปรุงกลไกและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารเศรษฐกิจสังคม ประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ผลักดันการปฏิบัติงานด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การสืบสวนและพิจารณาคดีการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งการไล่ล่าและการส่งคนร้ายที่หนีไปยังต่างประเทศกลับมาดำเนินคดีและยึดคืนทรัพย์สินในคดีการทุจริตคอรัปชั่น”

ที่ประชุมยังได้รับฟังรายงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด รายงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมายและการบังคับคดีปี 2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด