ต้องส่งเสริมให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยสามารถเข้าถึงนโยบายให้สิทธิพิเศษ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 14 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมสรุปการปฏิบัติมติ 24 และคำสั่งที่ 45 ของคณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าและการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารสรุป 15 ปีการปฏิบัติงานด้านชนเผ่า
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยสามารถเข้าถึงนโยบายให้สิทธิพิเศษ - ảnh 1 นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (VNA)

รายงานในการประชุมระบุว่า เวียดนามมี 54 ชนเผ่า โดยมีชนกลุ่มน้อย 53 ชนเผ่า รวมประชากร 13.38 ล้านคน คิดเป้นร้อยละ 14.6 ของประชากรเวียดนาม หลังการปฏิบัติมติที่ 24 เกี่ยวกับงานด้านชนเผ่า เขตชนกลุ่มน้อยได้ประสบผลสำเร็จในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ความมั่นคง กลาโหม การสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมือง โครงสร้างพื้นฐานได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง การศึกษาและฝึกอบรมได้ประสบผลที่น่ายินดี การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณค่าวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม ชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนชนกลุ่มน้อย เขตทุรกันดาร เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเขตที่ยากจนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น อัตราความยากจนลดลงอย่างรวดเร็ว 

ในการนี้  นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้กำชับให้หน่วยงานทุกระดับให้ความสนใจต่อปัญหาความเสมอภาคทางเพศ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในงานด้านชนเผ่า แก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าให้เหมาะสม สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติมติดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด