ทุกกิจกรรมเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามล้วนได้รับการปฏิบัติในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 12 กันยายน ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของกระทรวงการต่างประเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเลถิทูหั่งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการที่กลุ่มเรือสำรวจไหหยาง08ของจีนได้รุกล้ำเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนาม 
ทุกกิจกรรมเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามล้วนได้รับการปฏิบัติในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนาม - ảnh 1โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเลถิทูหั่ง 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเลถิทูหั่งได้ชี้ชัดว่า เวียดนามคัดค้านการที่กลุ่มเรือสำรวจของจีนยังคงมีปฏิบัติการที่ละเมิดสิทธิอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนามในทะเลตะวันออกที่ถูกระบุในอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศ สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในทะเลตะวันออกและภูมิภาค“เวียดนามเรียกร้องให้จีนยุติปฏิบัติการดังกล่าวทันทีและถอนกลุ่มเรือสำรวจดังกล่าวออกจากเขตทะเลของเวียดนาม สำหรับประกาศของจีนเกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจของเวียดนามในเขตทะเลของเวียดนาม เวียดนามขอยืนยันอีกครั้งถึงทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายคือทุกกิจกรรมเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนาม รวมถึงการขุดเจาะปิโตรเลียมได้รับการปฏิบัติในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนามตามที่ถูกระบุในอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ที่เวียดนามและจีนเป็นภาคี”

การที่จีนขัดขวางการขุดเจาะปิโตรเลียมของเวียดนามในเขตทะเลของเวียดนามได้ละเมิดกฎหมายสากลและอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ส่วนในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเวียดนามต่อการที่รายงานของคณะกรรมการปกป้องผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศระบุว่า เวียดนามเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่ทำการเซ็นเซอร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์มากที่สุด โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เลถิทูหั่ง ได้ยืนยันว่า เวียดนามปฏิเสธข่าวที่ผิดพลาด โดยอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและขาดภาวะวิสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนาม โดยในเวียดนาม สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกระบุในรัฐธรรมนูญปี 2013 และเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เวียดนามกำลังพยายามปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อค้ำประกันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรักษาความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต การปกป้องประชาชนจากข่าวเท็จ ไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนามและข่าวที่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด