ทุกการเคลื่อนไหวที่บริเวณหมู่เกาะเจื่องซาของเวียดนามโดยไม่ได้รับอนุญาตของเวียดนามล้วนเป็นโมฆะ

(VOVWORLD) -วันที่27สิงหาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฟิลิปปินส์ได้ประกาศตั้งชื่อให้แก่หาดทราย4แห่งและแนวปะการัง2แห่งรอบเกาะ ถิตื๊อ ในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลี่ของเวียดนาม 

นางเลถิทูหั่ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้ชัดว่า ทุกการเคลื่อนไหวในบริเวณหมู่เกาะเจื่องซาของเวียดนามโดยไม่ได้รับอนุญาตของเวียดนามล้วนเป็นการกระทำที่เป็นโมฆะ จุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือทุกกิจกรรมในทะเลตะวันออกต้องได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐานของกฎหมายสากล เคารพต่ออธิปไตยและสิทธิด้านอธิปไตยของทุกฝ่ายที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของดีโอซี เพื่อมุ่งธำรงสันติภาพ ความมั่นคงและความมีเสถียรภาภในทะเลตะวันออก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด