ทุกเป้าหมายและการปฏิบัติของเวียดนามต่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

(VOVWORLD) -หนึ่งในบทเรียนและประสบการณ์จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศที่ถูกระบุในเอกสารที่ยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 คือ ในทุกส่วนงานของพรรคและรัฐ ต้องยึดมั่นทัศนะ "ประชาชนเป็นรากฐาน" มีความเชื่อมั่น ให้ความเคารพและส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน ยืนหยัดปฏิบัติทัศนะ “ประชาชนรับรู้ ประชาชนหารือ ประชาชนทำ ประชาชนตรวจสอบติดตามและประชาชนได้รับประโยชน์” 

บรรดาปัญญาชนเวียดนามเห็นว่า เนื้อหา “ประชาชนตรวจสอบ ประชาชนได้รับประโยชน์”ถูกระบุอย่างชัดเจนในเอกสารดังกล่าว ซึ่งพรรคและรัฐกำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานโดยประชาชน เพื่อประชาชน มุ่งสู่การสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน

ดอกเตอร์ เงียมหวูหาย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานว่า “ประชาชนรับรู้ ประชาชนหารือ ประชาชนทำและประชาชนตรวจสอบ”และจุดเด่นในรายงานการเมืองครั้งนี้คือ “ประชาชนตรวจสอบติดตามและประชาชนได้รับประโยชน์” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประชาธิปไตยสังคมนับวันได้รับการขยายในกระบวนการสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายสังคมนิยมของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

ส่วนรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์หว่างวันเกื่อง รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ได้เห็นว่า

“เนื้อหา “ประชาชนได้รับผลประโยชน์”แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการและเป้าหมายต่างๆของพรรคที่ต่างมุ่งสู่ประชาชนและต้องถือการค้ำประกันผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินการบริหารและการดำเนินงานของสำนักงานทุกระดับ การถือประชาชนเป็นรากฐานไม่ใช่แค่การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป้าหมายและโครงการเท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าเพื่อดูแลประชาชนให้ดีขึ้น”            .


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด