ทบทวนนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของชนกลุ่มน้อย

(VOVworld) – งานด้านชนเผ่าในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2011-2015 ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี จิตสำนึกเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในระบบการเมืองจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่น 

ทบทวนนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของชนกลุ่มน้อย - ảnh 1
การสัมมนาทบทวนนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของชนกลุ่มน้อย

(VOVworld) – “ทบทวนนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของชนกลุ่มน้อย-สถานการณ์และปัญหาที่วางไว้” คือหัวข้อของการสัมมนาซึ่งจัดโดยสภาชนเผ่าแห่งรัฐสภาและโครงการพัฒนาของสหประชาชาติในวันที่ 22 ธันวาคม ณ จังหวัดหล่างเซิน บรรดาผู้แทนได้ประเมินว่า งานด้านชนเผ่าในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2011-2015 ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี จิตสำนึกเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในระบบการเมืองจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่น นโยบายที่เพิ่งประกาศใช้ได้เกิดประสิทธิผล มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยและเขตเขา อัตราครอบครัวยากจนในเขตชนกลุ่มน้อยได้ลดลงเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่นได้รับการรักษา ชนเผ่าต่างๆสามัคคีและมีความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคและความพยายามหลุดพ้นจากความยากจน
ในการสัมมนา นาย แยงอุ๊ต รองประธานสภาชนเผ่าแห่งรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่า ในช่วงปี 2016-2020 ต้องมีมาตรการระดมและปฏิบัติแหล่งเงินทุนในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยและเขตเขาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาแห่งสหัสวรรษต่อชนกลุ่มน้อย กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อนโยบายให้การช่วยเหลือชนเผ่าหลุดพ้นจากความยากจน ปฏิบัติโครงการเป้าหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นอย่างดี.  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด