ที่ประชุมรัฐสภารับฟังรายงานเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง

(VOVworld) – ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 8 สมัยที่ 13 ได้ประชุมครบองค์โดยรับฟังรายงานของท่าน ดิงลาทัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่งเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนก่อสร้างท่า อากาศยานนานาชาติลองแถ่งและรายงานของท่าน เหงียนวันเหย่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของรัฐสภาเกี่ยวกับการตรวจสอบแนวทางการลงทุน ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง

ที่ประชุมรัฐสภารับฟังรายงานเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง  - ảnh 1
ท่าน ดิงลาทัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่ง

(VOVworld) – วันที่ 29 ตุลาคม ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 8 สมัยที่ 13 ได้ประชุมครบองค์โดยรับฟังรายงานของท่าน ดิงลาทัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่งเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งและรายงานของท่าน เหงียนวันเหย่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของรัฐสภาเกี่ยวกับการตรวจสอบแนวทางการลงทุนก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง พร้อมทั้งรับฟังรายงานของท่าน ฝานจูงลี๊ หัวหน้าคณะกรรมาธิการกฎหมายของรัฐสภาเกี่ยวกับการชี้แจงการรวบรวมความคิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายการบินพลเรือนเวียดนามฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมและหารือเกี่ยวกับบางเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนั้น บรรดาผู้แทนรัฐสภายังหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินฉบับแก้ไขและร่างกฎหมายตรวจเงินแผ่นดินฉบับแก้ไข./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด