ที่ประชุมรัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข

(VOVworld) – เพื่อค้ำประกันความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ คุณภาพและความมีประสิทธิภาพของร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข สมาชิกรัฐสภาได้เห็นพ้องเน้นแก้ไขปัญหาที่ยังมีข้อสงสัยที่จำกัดความมี ประสิทธิภาพและอำนาจของงานด้านการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม

ที่ประชุมรัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข - ảnh 1
ที่ประชุมรัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข

(VOVworld) – วันที่ 16 มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาได้ใช้เวลาตลอดวันเพื่อหารือเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขโดยสมาชิกรัฐสภาได้เห็นพ้องกันว่า การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งนี้เพื่อแปรและสร้างพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่การปฏิบัติรัฐธรรมนูญปี 2013 อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกฎหมายอาญาโดยเนื้อหาที่แก้ไขและเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญาแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้กลับตัว โดยเฉพาะร่างประมวลกฎหมายยังเพิ่มเติมโทษฐานที่เกี่ยวข้องถึงการแข่งขันเพื่อลงโทษผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดของรัฐเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อรักษาความเสมอภาคในกิจกรรมการผลิตและประกอบธุรกิจ
เพื่อค้ำประกันความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ คุณภาพและความมีประสิทธิภาพของร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข สมาชิกรัฐสภาได้เห็นพ้องเน้นแก้ไขปัญหาที่ยังมีข้อสงสัยที่จำกัดความมีประสิทธิภาพและอำนาจของงานด้านการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม สมาชิกรัฐสภาเห็นพ้องกับข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข พระมหาเถระ ทิ๊กบ๋าวเงียม สมาชิกรัฐสภากรุงฮานอยได้แสดงความเห็นว่านี่คือกฎหมายสำคัญเป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงสิทธิและการปกป้องสิทธิมนุษยชน พลเมืองและเกี่ยวข้องถึงข้อกำหนดสำหรับรัฐธรรมนูญปี 2013 ดังนั้น ผมขอเสนอให้รัฐสภาประกาศใช้มติเพื่อจัดการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไปซึ่งบนพื้นฐานนี้ รัฐบาลเสนอให้รัฐสภาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป”
สมาชิกรัฐสภายังเสนอให้คงโทษประหารชีวิตต่อกระทำผิดรุนแรง เช่นอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อต้านมนุษย์ ทำลายสันติภาพ การค้ายาเสพติดและฆาตกรรม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด