ที่ประชุมรัฐสภาหารือเกี่ยวกับโครงการประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไข

(VOVworld) – สมาชิกรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่า การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งคือสิ่งที่จำเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อตอบสนอง ความต้องการเกี่ยวกับการรับรอง ให้ความเคารพ รักษาและปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมรัฐสภาหารือเกี่ยวกับโครงการประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไข - ảnh 1
ที่ประชุมรัฐสภาหารือเกี่ยวกับโครงการประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไข

(VOVworld) – เช้าวันที่ 10 มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 9 สมัยที่ 13 ได้หารือเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญในระบบเอกสารกฎหมายที่มีความสัมพันธ์สังคมที่เกี่ยวข้องถึงชีวิตประจำวันของประชาชนและสถานประกอบการ ในการนี้ สมาชิกรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่า การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งคือสิ่งที่จำเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการรับรอง ให้ความเคารพ รักษาและปกป้องสิทธิมนุษยชน ปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกให้มีความสมบูรณ์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิพลเรือนผ่านสำนักงานที่มีอำนาจถูกระบุในประมวลกฎหมายแพ่งต่อไปเพื่อแปรรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของมนุษย์และสิทธิของพลเมืองให้เป็นรูปธรรม ร่างประมวลกฎหมายแพ่งยังได้เพิ่มเติมและตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องถึงค่าธรรมเนียมศาลและธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อค้ำประกันความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติข้อกำหนดนี้ บรรดาสมาชิกรัฐสภาได้เสนอให้คณะร่างกฎหมายทำการวิจัยเพื่อให้ข้อกำหนดในร่างประมวลกฎหมายแพ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญปี 2013./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด