ที่ประชุมสภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมายและมติบางฉบับ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่26พฤศจิกายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้อนุมัติร่างกฎหมายและมติฉบับต่างๆได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับกองกำลังทหารสำรอง กฎหมายหลักทรัพย์ฉบับแก้ไข กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินฉบับแก้ไข มติเกี่ยวกับรายงานการวิจัยความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งระยะ1 มติเกี่ยวกับการจำกัดวงหนี้ภาษีค้างชำระ ยกเลิกการปรับการชำระภาษีล่าช้าสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถชำระภาษีได้อีก มติว่าด้วยการอนุมัติแนวทางการลงทุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ กาเปต อ.ห่ามถวนนาม จังหวัดบิ่งถวน

วันที่ 27พฤศจิกายน สภาแห่งชาติได้ประชุมเป็นวันสุดท้ายของการประชุมครั้งที่8สมัยที่14 โดยในช่วงเช้าจะหารือ ณ หอประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับแก้ไขของกฎหมายการก่อสร้าง ลงคะแนนอนุมัติมติเกี่ยวกับงานด้านตุลาการ มติเกี่ยวกับการยกเลิกสภาประชาชนระดับเขตแขวงในกรุงฮานอยเป็นการนำร่อง มติเกี่ยวกับการให้สัตยาบันสนธิสัญญาฉบับเสริมให้แก่สนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดชายแดนแห่งชาติปี1985และสนธิสัญญาฉบับเสริมปี2005ระหว่างเวียดนามและกัมพูชา พิธีสารว่าด้วยการปักปันปักหลักพรมแดนทางบกระหว่างเวียดนาม-กัมพูชา ในช่วงบ่ายจะเป็นนัดปิดประชุมครั้งที่8สภาแห่งชาติสมัยที่14.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด