ที่ประชุมสภาแห่งชาติเสร็จสิ้นการตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้เสร็จสิ้นการตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล 
ที่ประชุมสภาแห่งชาติเสร็จสิ้นการตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล - ảnh 1นายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยในช่วงท้ายการประชุม (VGP) 

ในช่วงท้ายการประชุม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กล่าวชี้แจงถึงปัญหาต่างๆที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาลและตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติ โดยได้เผยว่า แม้จะประสบความยากลำบากต่างๆเนื่องจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จีดีพีของเวียดนามในรอบ 5 ปีที่ผ่านมายังคงบรรลุกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ เวียดนามเป็นหนึ่งใน 12 เศรษฐกิจที่เพิ่งโดดเด่นที่ประสบความสำเร็จที่สุด โดยในรอบ 6ปีที่ผ่านมา ได้สร้างงานทำ 28 ล้านตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นเกือบ145% อัตราครอบครัวยากจนลดลงจากร้อยละ 9.8 เหลือต่ำกว่าร้อยละ 3  ในปี 2020 เวียดนามเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน 2020และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างลุล่วงไปด้วยดี

ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ 2 เป้าหมายพร้อมกันคือป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชี้ชัดว่า“การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงในทั่วโลก ดังนั้น เวียดนามจึงตั้งเป้าหมายป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชน ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดต่อเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพทางสังคม แก้ไขปัญหางานทำและกระตุ้นการขยายตัว ต้องเชิดชูจิตใจแห่งการพึ่งพาตนเอง สร้างสรรค์เศรษฐกิจที่มั่นคงและพึ่งพาตนเอง ค้ำประกันความปลอดภัยของระบบอุปทาน ส่งเสริมตลาดภายในประเทศควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากตลาดระหว่างประเทศ ปัจจุบัน เวียดนามได้เปรียบดุลการค้าเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต้องธำรงการผลิตเกษตรเพื่อสนับสนุนการรับมือการแพร่ระบาดควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม การบริการ เศรษฐกิจดิจิทัลและการท่องเที่ยว เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในด้านการศึกษาและสาธารณสุข ขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบลดการสัมผัสโดยตรง”

ส่วนนาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้สรุปผลการตั้งและตอบกระทู้ถามว่า ดำเนินไปอย่างจริงจัง มีความรับผิดชอบและมีคุณภาพสูง มีผู้แทนสภาแห่งชาติ 122 นายได้ตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล 18 นาย ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี 3 นาย รัฐมนตรี หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดและหัวหน้าหน่วยงานตรวจตราของรัฐบาล 15 นาย ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้ประเมินว่า“การตั้งและตอบกระทู้ถามดำเนินไปท่ามกลางความมีประชาธิปไตย ตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบ โดยมีการหารือและชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ ส่วนบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบสูงผ่านการตั้งกระทู้ถามที่ตรงตามปัญหาต่างๆ ในขณะที่สมาชิกรัฐบาลได้ชี้แจงถึงผลงานที่ได้บรรลุ ข้อบกพร่อง วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ความรับผิดชอบและเสนอมาตรการแก้ไข ประธานสภาแห่งชาติก็ได้ตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการสรุปผลและประเมินผลการตรวจสอบของสภาแห่งชาติในวาระที่ผ่านมา”

ในช่วงบ่ายที่ประชุมได้หารือตามกลุ่มเกี่ยวกับร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด