ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศขานรับการรณรงค์ "ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้"

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือนอ้ายตามจันทรคติ ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ แขวง ฟู้เถื่อง เขตไตโห่ กรุงฮานอย อันเป็นการเปิดการรณรงค์ "ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้"

ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศขานรับการรณรงค์
กรุงฮานอยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ แขวง ฟู้เถื่อง เขตไตโห่ 

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือนอ้ายตามจันทรคติ ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ แขวง ฟู้เถื่อง เขตไตโห่ กรุงฮานอย อันเป็นการเปิดการรณรงค์ "ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้" นาย หว่างจุงหาย เลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้ยืนยันว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมพลังที่เข้มแข็งและการรวมมือของชุมชนในการเพิ่มจำนวนต้นไม้ฝยเขตตัวเมือง ระดมพลังทุกแหล่งในสังคมเพื่อปฏิบัติโครงการของกรุงฮานอยที่จะปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นในช่วงปี 2016-2020 ของกรุงฮานอย
ส่วนที่จังหวัดกว๋างนิงห์ได้มีการเปิดการรณรงค์ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าปีระกา 2017 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จังหวัดได้ปลูกต้นไม้กว่า 1 แสน 8 หมื่น 4 พันต้น หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดจะขานรับกิจกรรมนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์และจะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกกว่า 2 แสนต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด