ท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -นาย เจิ่นดึ๊กก๋วน เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดเลิมด่งได้เผยว่า จังหวัดเลิมด่งกำลังผลักดันการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เนื้อหาของเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชน ระดมการเข้าร่วมของทางการทุกระดับ หน่วยงาน เศรษฐกิจภาคต่างๆและประชาชนทุกชั้นชนในการปฏิบัติ 

ทางการจังหวัดฯเน้นชี้นำการปฏิบัติตามมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ควบคู่กับการปฏิบัติมติของการประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดเลิมด่งสมัยที่ 11 และผลักดันการปฏิบัติขบวนการแข่งขันรักชาติในทุกระดับ

ส่วนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง พรรคสาขา ทางการและประชาชนที่นี่ก็มีความตั้งใจปฏิบัติตามมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 นาง เลห่งด่าว รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขาจังหวัดหวิงลองได้เผยว่า “แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขาจังหวัดหวิงลองจะศึกษาเอกสารของการประชุมเพื่อแปรให้เป็นรูปธรรม ผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรดาเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาเอกสารของการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชนในการปฏิบัติมติ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด