ท้องถิ่นต่างๆมีมาตรการรับมือกับพายุโซนร้อน “เทมบิน”

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆมีมาตรการรับมือกับพายุโซนร้อน “เทมบิน”ในเชิงรุก
ท้องถิ่นต่างๆมีมาตรการรับมือกับพายุโซนร้อน “เทมบิน” - ảnh 1เรือประมงหลบพายุในจังหวัดเบ๊นแจ (Photo: VNA) 

ต่อสถานการณ์เคลื่อนตัวอย่างซับซ้อนของพายุโซนร้อน “เทมบิน” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆมีมาตรการรับมือกับพายุโซนร้อน “เทมบิน”ในเชิงรุก เฝ้าติดตามสถานการณ์เคลื่อนตัวของพายุ ตรวจสอบเรือประมงและเรือต่างๆในทะเล มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บนเกาะ ฐานตรวจการทางทะเล แท่นขุดเจาะนํ้ามันและเขตต่างๆที่มีความเสี่ยงจากปัญหาดินถล่มและอพยพประชาชนไปยังเขตที่ปลอดภัย

ปัจจุบัน จังหวัดต่างๆในเขตที่รายลุ่มแม่นํ้าโขงได้วางแผนอพยพครอบครัวกว่า 5 แสนครอบครัวไปยังเขตที่ปลอดภัย ผู้บริหารจังหวัดจ่าวิงได้มีมติให้ท้องถิ่นต่างๆมีมาตรการรับมือกับพายุโซนร้อน “เทมบิน” ตรวจสอบเขตริมฝั่งทะเลและระบบเขื่อนกั้นน้ำ ส่วนจังหวัดเตี่ยนยาง เกียนยางและบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้ระดมหน่วยงานทุกระดับปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อรับมือพายุโซนร้อน “เทมบิน” ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและคํ้าประกันการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ส่วนพันเอก บุ่ยหายเฟือก หัวหน้าหร่วยทหาร 146 กองทัพเรือภาคที่ 4ได้เผยว่า เจ้าหน้าที่ทหารบนเกาะเจื่องซา จังหวัดแค้งหว่ากำลังสนับสนุนชาวประมงและเรือประมง 50 ลำที่เข้าหลบพายุบนเกาะและปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อรับมือพายุโซนร้อน “เทมบิน”อย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด