ท้องถิ่นต่างๆเน้นแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมในชีวิต

(VOVWORLD) -            ภายหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จังหวัดกว๋างบิ่งได้จัดการประชุมประกาศผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค 
ท้องถิ่นต่างๆเน้นแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมในชีวิต  - ảnh 1นาย หวูด๋ายทั้ง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดกว๋างบิ่ง (Photo: หนังสือพิมพ์กว๋างบิ่ง

ในการนี้ นาย หวูด๋ายทั้ง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดกว๋างบิ่งได้กำชับว่า  “ต้องเน้นประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้แก่พรรคสาขา เจ้าหน้าที่และประชาชน วางแผนการต่างๆเพื่อปฏิบัติเนื้อหา เป้าหมาย แนวทางและหน้าที่ของการประชุมเพื่อแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมในชีวิต”

สำหรับชนเผ่าต่างๆในเขตเขา หนึ่งในปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากของประชาชนคือแนวทางของพรรคเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะเป้าหมายและหน้าที่ที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ลดช่องว่างระหว่างเขตชนบทกับเขตตัวเมือง เขตเขากับเขตที่ราบผสานกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

นาง เจี๋ยวถิทูเฟือง หัวหน้าคณะกรรมการด้านชนเผ่าจังหวัดบั๊กก๋านได้ประเมินว่า เนื้อหาต่างๆที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เป็นพื้นฐานให้แก่การปฏิบัตินโยบายด้านชาติพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติมติที่ 88 ของสภาแห่งชาติ

“บนพื้นฐานของมติของการประชุม จังหวัดบั๊กก๋านจะเน้นปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030  โดยก่อนอื่นคือการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในปี 2021 -2025  จังหวัดบั๊กก๋านจะเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างสรรค์รูปแบบเศรษฐกิจตามห่วงโซ่คุณค่าเพื่อปฏิบัติตามมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 และการประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดบั๊กก๋านครั้งที่ 12.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด