ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามลงพื้นที่จังหวัดห่าติ๋ง

(VOVworld) –  ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามลงพื้นที่จังหวัดห่าติ๋ง
ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามลงพื้นที่จังหวัดห่าติ๋ง - ảnh 1
ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อำเภอ เกิ๋มเซวียนจังหวัดห่าติ๋ง(Photo:VOV)

(VOVworld) –  เช้าวันที่๓เดือนนี้ ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามและคณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดห่าติ๋งได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอเกิ๋มเซวียนจังหวัดห่าติ๋งเพื่อแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของการประชุมรัฐสภาครั้งที่๘ สมัยที่๑๓และรับฟังความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของพวกเขาก่อนการประชุม
            ท่านเหงวียนซิงหุ่งได้ชื่นชมความคิดเห็นของบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอำเภอเกิ๋มเซวียนที่มีต่อรัฐสภา รัฐบาลและกำชับให้จังหวัดห่าติ๋ง รวมทั้งอำเภอเกิ๋มเซวียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการลงทุนพัฒนาด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยว การพัฒนาตัวเมืองควบคู่กับการพัฒนาชนบทให้ทันสมัยโดยมีการวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้นและวางเป้าหมายพัฒนาในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับทั่วประเทศ รวมทั้งแขนงงานที่สำคัญๆ ท่านเหงวียนซิงหุ่งกล่าวว่า ในแนวโน้มพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย จังหวัดห่าติ๋งต้องวางแผนพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาการเกษตรและชนบทให้ทันสมัยใน๕ปีข้างหน้าและขยายการดึงดูการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด