ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯเยี่ยมเยือนกรมทหารอากาศ ๙๒๓

( VOV world )-ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯเยี่ยมเยือนกรมทหารอากาศ ๙๒๓

ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯเยี่ยมเยือนกรมทหารอากาศ ๙๒๓ - ảnh 1
 ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกพูดคุยกับนักบินเึครื่องบิน ซู-๓๐เอ็มเค๒

( VOV world )-เช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯได้ไปเยี่ยมเยือนกรมทหารอากาศ ๙๒๓ กองพลที่ ๓๗๑ แห่งเหล่าทัพป้องกันทางอากาศ ณ อำเภอเถาะซวน จังหวัดแทงฮ้วา  โอกาสนี้ ท่านเหงวียนเติ้นหยุงได้กล่าวว่า กรมทหารอากาศ ๙๒๓ จะส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งการปฏิวัติที่วีระอาจหาญ เรียนรู้เพื่อสามารถใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีระเบียบในการเข้าเวรอย่างเคร่งครัว ฝึกฝนและพร้อมที่จะสู้รบ ทั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมในการเพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันตนเอง ปกป้องเอกราชและอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศตลอดจนน่านฟ้าของประเทศด้วย พ้อมทั้งมีความคล่องตัวในการรับมือกับทุกสภาวการณ์  นายกฯเหงวียนเติ้นหยุงยังเห็นว่า กระทรวงกลาโหมต้องดูแลครอบครัวทหาร ทั้งผู้บังคับบัญชาและทหารชั้นผู้น้อยทั้งด้านทรัพย์สินและจิตใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจพวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนหรือการต่อสู้ให้เป็นผลสำเร็จ ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด