ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯเสนอ เวียดนามและเบลเยี่ยมควรเร่งรัด ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การค้า

( VOVworld )-ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯเสนอ เวียดนามและเบลเยี่ยมควรเร่งรัดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯเสนอ เวียดนามและเบลเยี่ยมควรเร่งรัด ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การค้า - ảnh 1
นายกฯเหงวียนเต้ินหยุงให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำเวียดนาม

( VOVworld )-บ่ายวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในโอกาสที่ นายบรูโน อันเจเลต์ เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสมารับตำแหน่งตามวาระในเวียดนาม ณ สำนักรัฐบาล ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกฯได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับเบลเยี่ยมในหลายด้านที่เป็นประโยชน์ให้แก่สองฝ่ายและการพัฒนาของสองประเทศ  อีกทั้งเสนอว่า เวียดนามและเบลเยี่ยมจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความได้เปรียบเพื่อผลักดันความร่วมมือและการพัฒนาโดยเน้นในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและฝึกอบรม  นายกฯเวียดนามยังแสดงความประสงค์ว่า เวียดนามกับเบลเยี่ยมจะขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับต่างๆไปมาเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน สนับสนุนกับบนเวทีโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้เบลเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือโอดีเอในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและน้ำทะเลหนุนแก่เวียดนามต่อไปตลอดจนการสนับสนุนการเจรจาว่าด้วยเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป  นายกฯเหงวียนเติ้นหยุงยังยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามจะอำนวยเงื่อนไขที่สะดวกทุกอย่างให้เอกอัครราชทูต บรูโน อันเจเลต์ ปฏิบัติหน้าที่ของตนในเวียดนามให้ประสบความสำเร็จ

ส่วนเอกอัครราชทูต บรูโน อันเจเลต์ แห่งเบลเยี่ยมก็ยืนยันว่า ตนจะพยายามอย่างสุดความสามารถในหน้าที่ของตนที่เป็นตัวเชื่อมในการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับเบลเยี่ยม โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด