ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน รองประธานรัฐสภาเวียดนามเสร็จสิ้นการเยือนประเทศโรมาเนียอย่างเป็นทางการ

(VOVworld) - ในกรอบการเยือนประเทศโรมาเนีย ท่านเหงวียนถิกิมเงิน ได้พบปะกับนาย Titus Corlãtean รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับนาย Mugur Isãrescu ผู้ว่าการธนาคารชาติ และเยือนโรงกลั่นปิโตรเคมี Petrom
ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน รองประธานรัฐสภาเวียดนามเสร็จสิ้นการเยือนประเทศโรมาเนียอย่างเป็นทางการ - ảnh 1
ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน (Photo: vtc.vn)
(VOVworld) - ในกรอบการเยือนประเทศโรมาเนียอย่างเป็นทางการ วันที่ 6 กันยายน ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Valeriu Stefan Zgonea ประธานสภาล่างโรมาเนีย โดยนาย Valeriu Stefan Zgonea ได้กล่าวยืนยันว่า ทางการโรมาเนียจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือกับเวียดนามและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับประเทศสหภาพยุโรป หรือ อียู โดยจะช่วยสนับสนุนสินค้าเวียดนามเจาะตลาดยุโรปและจะส่งเสริมให้สถานประกอบการโรมาเนียลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนามเพื่อมุ่งสู่การเจาะตลาดอาเซียนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งเสนอให้รัฐสภาและรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างรัฐสภาให้พัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างโอกาสความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้แก่สถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศ  ในกรอบการเยือนประเทศโรมาเนียในระหว่างวันที่ 3 – 7 เดือนนี้ ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน ได้พบปะกับนาย Titus Corlãtean รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับนาย Mugur Isãrescu ผู้ว่าการธนาคารชาติ และเยือนโรงกลั่นปิโตรเคมี Petrom โดยท่าน เหงวียนถิกิมเงิน ได้เสนอให้ทั้ง 2 ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทัศนะคติและสนับสนุนกันในองค์การต่างๆของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งแสดงความประสงค์ว่า สถานประกอบการและนักลงทุนโรมาเนียจะขยายการลงทุนในเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีจุดแข็ง ส่วนในการพบปะกับตัวแทนชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในโรมาเนีย ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน ได้เสนอให้สำนักงานตัวแทนการทูตเวียดนามและชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในโรมาเนีย แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไขและปัญหาสำคัญของประเทศต่อไป รวมทั้งยืนยันว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ต่อชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ รวมทั้งชมรมชาวเวียดนามในประเทศโรมาเนีย และอำนวยความสะดวกเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่มีเสถียรภาพ ปรับตัวเข้ากับประเทศนั้นๆ ช่วยเหลือกันและอนุรักษ์วัฒนธรรมของเวียดนาม./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด