ท่าน Nguyen Tan Dung เดินทางไปอวยพรปีใหม่กองพันทหารบกหมายเลข 207

วันที่ 27 มกราคมหรือวันที่ 5 เดือนอ้ายตามจันทรคติ ท่าน Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีวน.ได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่เจ้าหน้าที่และทหารกองพันทหารบกหมาย เลข 207

วันที่ 27 มกราคมหรือวันที่ 5 เดือนอ้ายตามจันทรคติ ท่าน Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีวน.ได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่เจ้าหน้าที่และทหารกองพันทหารบกหมายเลข 207 สังกัดกองบัญชาการทหารจ. Kien Giang ซึ่งท่าน Nguyen Tan Dung ได้กล่าวยืนยันว่า เพื่อให้ประเทศมีสันติภาพและเอกราชดังปัจจุบัน ประชาชนชาวเวียดนามต้องสละเลือดเนื้อเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง เช่น ทหารของกองพัน 207 ได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1.000 นาย ดังนั้น เจ้าหน้าที่และทหารรุ่นต่อไปต้องพัฒนาเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญของกองพัน 207 สมกับความเชื่อมั่นของพรรคและประชาชนเวียดนาม พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกฝนหล่อหลอมตนเองเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การสู้รบเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ โอกาสนี้ ท่าน Nguyen Tan Dung ได้เดินทางไปเยือนเขตเลี้ยงกุ้งในอำเภอ Giang Thanh เขตสี่เหลี่ยม Long Xuyen และเยือนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Phu My อำเภอ Giang Thanh และไปจุดธูปเทียนที่วัด Tam Bao ตำบล Ha Tien./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด