ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนใต้กลับมาให้บริการอีกครั้ง

(VOVWORLD) - วันที่ 15 กันยายน ท่าเรือห่อนเร้อและตลาดขายส่งสัตว์น้ำภาคกลางตอนใต้ในนครญาจางจังหวัดแค้งหว่าได้เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดเป็นเวลา 2 เดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

ในวันแรกมีเรือประมง 20 ลำได้ทำระเบียบการขออนุญาตออกทะเลจับปลา โดยในช่วงแรกนี้ทางท่าเรือจะอนุญาติให้เรือประมง 20 ลำออกทะเลจับปลาและอีก 20 ลำเข้าเทียบท่าเรือเพื่อขายสัตว์น้ำ เพิ่มการตรวจสอบคนและยานพหนะที่เข้าออกท่าเรืออย่างเข้มงวด ไม่อนุญาตให้มีการตั้งตลาดที่ท่าเรือเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดให้บริการดังกล่าวได้ช่วยสร้างบรรยากาศที่คึกคักในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนใต้หลังจากที่ต้องหยุดมาเป็นเวลานาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด