ธนาคารเอดีบีร่วมมือสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคม2021-2025

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่17กันยายน ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ให้การต้อนรับนาย Andriu Jep-fri ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย-เอดีบี ประจำเวียดนาม

ในการนี้นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชี้ชัดว่า เวียดนามเน้นปฏิบัติเป้าหมายคู่พร้อมกันคือป้องกันการระบาดของโรคและผลักดันการผลิต เวียดนามสนับสนุนจุดยืนของเอดีบีในการประเมินและคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเวียดนามในปีนี้ ซึ่งในเวลาข้างหน้า เวียดนามเสนอให้เอดีบีสนับสนุนการสร้างยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี2021-2025และร่วมมือกันเวียดนามในการปฏิบัติยุทธศาสตร์หุ้นส่วนแห่งชาติระยะใหม่นี้ตลอดจนการผลักดันการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้ลงนามในแผนการช่วงปี2020-2021เพื่อกระตุ้นการขยายตัว

ส่วนนาย Andriu Jep-fri ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย-เอดีบี ประจำเวียดนามได้ชื่นชมเวียดนามที่ประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับทางธนาคารเอดีบีและบนพื้นฐานของแผนยุทธศาสตร์ที่เวียดนามกำลังจัดทำสำหรับช่วงปี2021-2025และในรอบ10ปีข้างหน้า ทางเอดีบีก็กำลังเตรียมแผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนแห่งชาติในระยะ5-10ปีข้างหน้าดังนั้นหวังว่าทั้งสองยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนให้เวียดนามพัฒนายิ่งขึ้น  ซึ่งทางเอดีบีกำลังให้ความสนใจสนับสนุนทั้งกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนและสร้างบรรยากาศที่สะดวกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนมากขึ้นในกระบวนการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด