ธนาคารโลกประจำเวียดนามให้คำมั่นสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของนครโฮจิมินห์ระยะที่ 2

(VOVWORLD) - โครงการนี้จะมีส่วนร่วมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของทั้งเขต 1 เขต 2 เขต 3 เขตบิ่งแถง เขตเตินบิ่งและเขตฟู้หยวน

เมื่อค่ำวันที่ 22 พฤศจิกายน นาย เหงวียนแถ่งฟอง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์และนาย Ousmane Dione ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนามได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของนครโฮจิมินห์ระยะที่ 2 ที่เขต 2 โดยโครงการนี้จะมีส่วนร่วมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของทั้งเขต 1 เขต 2 เขต 3 เขตบิ่งแถง เขตเตินบิ่งและเขตฟู้หยวน

ในการนี้ นาย เหงวียนแถ่งฟอง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะมีส่วนร่วมปรับปรุงและยกระดับสุขภาพของประชาชน อีกทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำไซ่ง่อนและแม่น้ำด่งนายตอนล่าง พัฒนาเขตตัวเมือง ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด