ธนาคารโลกอัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกและประเมินเศรษฐกิจเวียดนาม

(VOVWORLD) - อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกได้ลดลงจากร้อยละ 6.3 ในปี 2018 ลงเหลือร้อยละ 5.8 ในปี 2019 และคาดว่า จะลดลงเหลือร้อยละ 5.7 ในปี 2020 และ ร้อยละ 5.6 ในปี 2021 สาเหตุการชะลอตัวของเศรษฐกิจมาจากการชะลอตัวของภาคการส่งออก การประดิษฐ์และการแปรรูป ส่วนกำลังซื้อในตลาดโลกก็ลดลง ความไร้เสถียรภาพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัญหาความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งทำให้ภาคการส่งออกและลงทุนต่างๆชะลอตัว  
ธนาคารโลกอัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกและประเมินเศรษฐกิจเวียดนาม - ảnh 1 ภาพการประชุม

นี่คือข้อสังเกตที่ถูกระบุในรายงานอัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกของธนาคารโลกในหัวข้อ “รับมือกับความเสี่ยงต่างๆ”ที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม

ต่อสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและปัญหา Brexit รายงานของธนาคารโลกได้เสนอให้ประเทศที่มีศักยภาพด้านงบประมาณควรใช้มาตรการด้านการเงินเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ ค้ำประกันการชำระหนี้เสียและงบประมาณแผ่นดิน ส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคก็ควรทำการปฏิรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

สำหรับเศรษฐกิจเวียดนาม ธนาคารโลกได้พยากรณ์ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 6.6 มีศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะกลางและจะอยู่ที่ร้อยละ 6.5ในปี 2020 นาย Jacques Morisset ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก สาขา เวียดนามได้เผยว่า ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความท้าทายต่างๆในปัจจุบัน เวียดนามยังคงเป็นจุดเด่นในภูมิภาค โดยเวียดนามมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงมาก มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและภาคการส่งออก มีการขยายตัว ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม

ส่วนสำหรับการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาของเวียดนาม นาย Jacques Morisset ได้เผยว่า เวียดนามสามารถดึงดูดเงินเอฟดีไอได้มากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค แต่การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการเอฟดีไอกับภาคเอกชนเวียดนามยังขาดประสิทธิภาพและหวังว่า รัฐบาลเวียดนามจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด