นักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่สร้างความเชื่อมโยงกัน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดกิจกรรมนักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ครั้งที่ 5 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในหัวข้อ “นักุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นนิมิตหมายของสมาคมนักธุรกิจเวียดนามรุ่นใหม่ในฐานะเป็นประธานสภานักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ปี 2020
นักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่สร้างความเชื่อมโยงกัน - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งกล่าวปราศรัยในกิจกรรม 

ที่ประชุมได้เน้นหารือถึงระบบนิเวศและความสัมพันธ์พันธมิตรในกลุ่มนักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่และมุ่งสู่ยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ชมรมนักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ที่เสนอความคิดริเริ่มและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายต่างๆ ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้ยืนยันว่า“กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเข้ากับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ในภูมิภาคและโลก มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ค้ำประกันการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนควบคู่กับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมุ่งสู่การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน นักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ตระหนักได้ดีถึงบทบาทของตนในกระบวนการสร้างสรรค์อาเซียนควบคู่กับการสร้างความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของสถานประกอบการและผลประโยชน์ของประชาคมอาเซียน อีกทั้งวางวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่โลกที่สันติภาพ เสถียรภาพ มิตรภาพและความร่วมมือ ตลอดจนเน้นพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมโยงสมาคมนักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ในภูมิภาค”

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ประธานสภานักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ปี 2021 ให้แก่บรูไนและเปิดตัวเว็บไซต์ของสภานักธุรกิจอาเซียนรุ่นใหม่ตามที่อยู่ http://ayec.org/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด