นักวิชาการรัสเซีย เวียดนามมีจุดยืนที่ชัดเจนในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา การที่กลุ่มเรือสำรวจไหหยาง 8 ของจีนได้ทำการสำรวจเขตทะเลตะวันออก รุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามได้ดึงดูดความสนใจของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการระหว่างประเทศ รวมทั้ง นักวิชาการรัสเซีย

นิตยการ “โลกมีหลายขั้ว” ของรัสเซีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมได้ลงบทความของนักวิชาการรัสเซีย Grigory Lokshin ของสถาบันตะวันออกไกลสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์รัสเซียได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ในเขตทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมา ตามบทความดังกล่าว การเคลื่อนไหวของกลุ่มเรือดังกล่าวของจีนอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของเวียดนามตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหวุงเต่า 160 ไมล์ทะเล ซึ่งเขตทะเลนี้นอกเหนืออธิปไตยของจีนตามแผนที่ฉบับปี 1947ของประเทศนี้  แผนที่ประ 9 เส้นที่คลอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ทะเลตะวันออกไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกเพราะในการฟ้องร้องจีนของฟิลิปปินส์ ศาลอนุญาโตตุลาการได้ออกคำวินิจฉัยที่ยืนยันว่า ทุกคำเรียกร้องของจีนเกี่ยวกับอธิปไตยในทะเลตะวันออกเป็นสิ่งที่ไร้มูลความจริงและเดินสวนกับอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982ที่จีนได้ลงนาม

เวียดนามมีจุดยืนที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกผ่านมาตรการอย่างสันติ ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลังบนพื้นฐานของกฎหมายสากล รวมทั้ง อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ผลักดันการจัดทำร่างหลักปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีที่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในการประชุม ณ กรุงเทพฯ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

บรรดานักวิชาการได้ชื่นชมชื่อเสียงของเวียดนามในอาเซียน พร้อมทั้ง เชื่อมั่นว่า จากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2020 เวียดนามสามารถส่งเสริมความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และยกระดับบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการพิพาทด้านอิปไตยในทะเลตะวันออก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด