นครเกิ่นเทอผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรกับจีนและนิวซีแลนด์

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ผู้บริหารคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้ประชุมกับนาย หยูจูอิน กงสุลใหญ่จีน ณ นครโฮจิมินห์ 
นครเกิ่นเทอผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรกับจีนและนิวซีแลนด์ - ảnh 1 ผู้บริหารคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้พบปะกับนาง Wendy Matthews เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำเวียดนาม

ในการนี้ นาย  หยูจูอิน ได้เผยว่า จีนมีความประสงค์ที่จะกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรกับนครเกิ่นเทอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น ข้าวและผลไม้ จีนพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต แปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อยกระดับทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเวียดนาม ทางการจีนจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการของจีนมาสำรวจบรรยากาศการลงทุนในนครเกิ่นเทอและท้องถิ่นใกล้เคียง

ในวันเดียวกัน ผู้บริหารคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้พบปะกับนาง Wendy Matthews เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำเวียดนาม โดย นาง Wendy Matthews ได้เสนอให้นครเกิ่นเทอพิจารณาความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและเพาะปลูกแห่งชาติของนิวซีแลนด์เพื่อส่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์มาวิจัยและแสวงหามาตรการแก้ไขอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาการเกษตรในนครเกิ่นเทอ พร้อมทั้งเสนอให้นครเกิ่นเทอพิจารณาจัดทำนโยบายดึงดูดการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โอกาสนี้ นาง Wendy Matthews ได้เชิญนครเกิ่นเทอเข้าร่วมงานแสดงสินค้าการเกษตร Fieldays ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์และซีกโลกใต้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด