นครโฮจิมินห์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 12 ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุกและคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ได้ลงพื้นที่ตรวจงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในนครโฮจิมินห์ในเวลาข้างหน้า
ในการกล่าวปราศรัยในการนี้ ประธานประเทศเหงียนซวนฟุ๊กได้ชื่นชมความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของทางการท้องถิ่น ประชาชนและกองกำลังอยู่แถวหน้าในนครโฮจิมินห์ การสนับสนุนของประชาชนทั่วประเทศและชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ขณะนี้นครโฮจิมินห์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในเบื้องต้น ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุ๊กได้กำชับว่า “ผมเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนจากภาวะการ “ปลอดโควิด” มาเป็นการปรับตัวอย่างปลอดภัยกับโควิด -19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการฟื้นฟูและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สถานประกอบการและทางการท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสต์นี้ คือไวรัส SARS – CoV -2 ยังคงมีอยู่แต่เราจะขจัดด้วยการฉีดวัคซีนและการปฏิบัติมาตรการ 5K ประชาชนและสถานประกอบการต้องปรับตัวอย่างคล่องตัวและปลอดภัย เพราะนี่คือเงื่อนไขชี้ขาดต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม”.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด