นครโฮจิมินห์เพิ่มความหลากหลายในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 10 มีนาคม แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการประกวด “เลือกผู้ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมของประชาชน”ปี 2021 เพื่อเพิ่มความหลากหลายเกี่ยวกับวิธีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย ความหมายที่สำคัญ กรอบเวลา กระบวนการหลักของการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 

การจัดการประกวดนี้จะช่วยให้ผู้มิสิทธิ์เลือกตั้งมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองต่อการเลือกตั้งเพื่อให้กำลังใจ ส่งเสริมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าร่วม “วันงานการเลือกตั้ง” มีส่วนร่วมสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เข้มแข็ง รัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ผลการประกวดจะประกาศในต้นเดือนพฤษภาคมปี 2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด