นครโฮจิมินห์และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงร่วมมือเพื่อพัฒนาในหลายด้าน

(VOVWORLD) - ความร่วมมือระหว่างนครเกิ่นเทอกับนครโฮจิมินห์เป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา อีกทั้งเปิดโอกาสความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและนักลงทุนในท้องถิ่น นี่คือคำยืนยันของนาย เจิ่นเหวียดเจื่อง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอในการประชุมประกาศแผนปฏิบัติข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระหว่างนครโฮจิมินห์กับจังหวัดและนครในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี 2023 และในระยะปี 2024-2025 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ณ นครเกิ่นเทอ
นครโฮจิมินห์และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงร่วมมือเพื่อพัฒนาในหลายด้าน - ảnh 1การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการประชุม

นาย เจิ่นเหวียดเจื่อง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้เผยว่า เพื่อผลักดันความร่วมมือ นครเกิ่นเทอและนครโฮจิมินห์ควรเชื่อมโยงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลี ลงทุนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ควบคู่กับกิจกรรมที่มีอยู่เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้แก่การท่องเที่ยว

การประชุมเชื่อมโยงและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างนครโฮจิมินห์กับนครเกิ่นเทอจะช่วยพัฒนาการค้า การบริการและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เชื่อมโยงและพัฒนาอุตสากรรมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและนครโฮจิมินห์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผลิตภัณฑ์ OCOP ของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในการจำหน่ายในนครโฮจิมินห์ ประสานงานในการวิจัยโครงการทางรถไฟสายโฮจิมินห์-เกินเทอเพื่อยื่นเสนอให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร็วๆนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด