นิทรรศการ “ธงชาติ เพลงชาติ ตราแผ่นดิน-สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในประชาชาติเวียดนาม”

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 1 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดนิทรรศการ “ธงชาติ เพลงชาติ ตราแผ่นดิน-สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในประชาชาติเวียดนาม” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกครบรอบ75ปีการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและวันชาติเวียดนาม 2 กันยายน
นิทรรศการ “ธงชาติ เพลงชาติ ตราแผ่นดิน-สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในประชาชาติเวียดนาม” - ảnh 1ภาพในงาน 

มีการจัดแสดงภาพถ่าย เอกสารและสิ่งของเกือบ 200 ชิ้นที่คัดเลือกมาจากศูนย์เก็บรักษาเอกสารแห่งชาติหมายเลข 3 และเอกสารของครอบครัวจิตกรบุ่ยจางเจือก ครอบครัวนักคนตรีวันกาว เขตอนุสรณ์สถานเหงวียนฮิวเตี๋ยน

นิทรรศการแบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย “ธงชาติสีแดงดาวสีเหลือง ความปรารถนาอันแรงกล้าเกี่ยวกับเอกราช เสรีภาพและความผาสุกของเวียดนาม” “เพลงชาติ-เพลงที่ศักดิ์สิทธิ์และภาคภูมิใจ” “ตราแผ่นดิน-สัญลักษณ์ของรัฐเวียดนาม”และ “ความภาคภูมิใจเวียดนาม” โดยธงชาติ เพลงชาติ ตราแผ่นดินสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้า ความมุ่งมั่นตั้งใจ เกียรติประวัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม งานนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 6 เดือน

ส่วนในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆของเวียดนาม ได้มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อ “ฉลองวันชาติเวียดนาม” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโอกาสรำลึกครบรอบ75ปีวันชาติเวียดนาม 2 กันยายนและมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ 54 ชนเผ่าเวียดนาม โดยมีศิลปินและชมรมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆกว่า 100 คนเข้าร่วม  อีกทั้งประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี2020 สร้างแรงจูงใจในการฟันฝ่าความยากลำบากเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด