นากยรัฐมนตรีสั่งเกี่ยวกับการผลักดันการบริหารและปฏิรูประเบียบราชการในด้านภาษีและศุลกากร

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ลดเวลาการกรอกแบบฟอร์ม ชำระภาษีให้อยู่ในระดับเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนที่พัฒนา 6 ประเทศ พยายามให้จนถึงปลายปี 2014 มีสถานประกอบการร้อยละ 95 และท้องถิ่น 15 แห่งใช้ระบบเสียภาษีทางออนไลน์ ภายในปี 2015 จังหวัดทุกแห่งจะเสียภาษีทางออนไลน์

นากยรัฐมนตรีสั่งเกี่ยวกับการผลักดันการบริหารและปฏิรูประเบียบราชการในด้านภาษีและศุลกากร  - ảnh 1
เวียดนามกำลังผลักดันการปฏิรูประเบียบศุลกากร

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้สั่งให้กระทรวง สำนักงานและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครสังกัดส่วนกลางปฏิบัติมติของรัฐบาลเกี่ยวกับหน้าที่และมาตรการหลักเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งชาติและมติฉบับต่างๆของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูประเบียบราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัด เน้นผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการในด้านภาษีและศุลกากร สำหรับกระบวนการกรอกแบบฟอร์มและชำระภาษี นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ลดเวลาการกรอกแบบฟอร์ม ชำระภาษีให้อยู่ในระดับเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนที่พัฒนา 6 ประเทศ พยายามให้จนถึงปลายปี 2014 มีสถานประกอบการร้อยละ 95 และท้องถิ่น 15 แห่งใช้ระบบเสียภาษีทางออนไลน์ ภายในปี 2015 จังหวัดทุกแห่งจะเสียภาษีทางออนไลน์ นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังสั่งให้ประกาศระเบียบการเสียภาษี ศุลกากรทางอินเตอร์เนต ปฏิบัติรูปแบบ one stop service อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการตรวจตราภาษี ศุลกากร ผลักดันการลงทุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย พัฒนาเจ้าหน้าที่ข้าราชการด้านภาษีและศุลกากรเพื่อตอบสนองความต้องการและหน้าที่ในสถานการณ์ใหม่./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด