นางเจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางเยือนสำนักงานของพุทธสมาคมเวียดนาม

(VOVWORLD) - เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 2017 เช้าวันที่ 9 พฤษภาคม นางเจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ไปอวยพรผู้ที่มีสมณศักดิ์ของพุทธสมาคมเวียดนามที่วัดกว๊านซื้อ กรุงฮานอย
นางเจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางเยือนสำนักงานของพุทธสมาคมเวียดนาม - ảnh 1 กิจกรรมต่างๆในวันวิสาขบูชา (Photo VNplus)

นางเจืองถิมายได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐเวียดนามให้ความสำคัญต่อส่วนร่วมของพุทธสมาคมเวียดนามในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ รณรงค์ให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนมีชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้พุทธสมาคมพัฒนาและเดินพร้อมกับประชาชาติ และอวยพรให้การประชุมสมัชชาผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ 8 วาระปี 2017 – 2022 ประสบความสำเร็จ

ในโอกาสนี้ ทั่วประเทศเวียดนาม พุทธศาสนิกชนกว่า 10 ล้านคนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยที่กรุงฮานอย ตั้งแต่ต้นเดือน 4 ตามจันทรคติ ได้มีการจัดพิธีจุดธูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีปล่อยลูกโป่งขอพรให้แก่ประเทศและประชาชน พร้อมทั้งมีการมอบของขวัญให้แก่ผู้ยากจนและนักเรียนยากจนที่เรียนเก่ง พระมหาเถระ ทิ๊กหายเอิน รองหัวหน้าคณะกรรมการวัฒนธรรมของพุทธสมาคมเวียดนามเผยว่า “กิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองวันวิสาขบูชาปีนี้ได้ส่งสาส์นถึงพุทธศาสนิกชนทุกคนให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พุทธสมาคมเวียดนามครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “สติปัญญา ระเบียบวินัย การผสมผสานและการพัฒนา”ให้ประสบความสำเร็จ นี่คือสาส์นที่พุทธสมาคมเวียดนามได้เสนอให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามปฏิบัติตาม”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด