นายกรัฐมนตรีกำชับ ต้องเอื้ออำนวยมากที่สุดให้สถานประกอบการพัฒนา

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 19 มีนาคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามประจำปี 2023 หรือ VBF 2023 ภายใต้หัวข้อ " ชมรมสถานประกอบการเดินพร้อมกับรัฐบาลเวียดนามในการผลักดันการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
นายกรัฐมนตรีกำชับ ต้องเอื้ออำนวยมากที่สุดให้สถานประกอบการพัฒนา - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กล่าวปราศรัยในฟอรั่ม

ในการหารือนี้ ตัวแทนของ WB IFC สมาคมสถานประกอบการยุโรป สหรัฐ สาธารณรัฐเกาหลี อังกฤษและญี่ปุ่น ได้ชื่นชมเวียดนามที่ได้บรรลุผลงานสำคัญๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ต้องรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และความพยายามปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นและให้คำมั่นที่จะเดินพร้อมกับรัฐบาลเวียดนามในการผลักดันการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการกล่าวปราศรัยต่อการประชุม นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นที่เข้มแข็งเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการพัฒนา โดยจะเสริมสร้างกลไกนโยบายเพื่อสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวก ยุติธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ ให้ความสนใจถึงการลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ เพิ่มความโปร่งใสและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งพลัง เพิ่มการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสถานประกอบการ นายจ้าง แรงงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัตินโยบายสนับสนุนสถานประกอบการทั้งในด้านเงินทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมและการพัฒนาแหล่งบุคลากรอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ เวียดนามจะพัฒนาตลาดต่างๆ เช่น ตลอดสินค้าและบริการ ตลาดการเงิน อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการใช้ที่ดิน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น ให้มีความพร้อมเพรียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน นายกรัฐมนตรียังแสดงความประสงค์ว่า ฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามจะเป็นช่องทางการสนทนาด้านนโยบายที่มีบทบาทสำคัญและมีประสิทธิภาพระหว่างรัฐบาลกับชมรมสถานประกอบการต่อไป

หลังฟอรั่ม นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 25 ปีวันก่อตั้งฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนาม - กลไกการสนทนาที่ต่อเนื่องและใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับชมรมสถานประกอบการภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างเงื่อนไขการประกอบธุรกิจที่จำเป็นผลักดันการพัฒนาของกลุ่มสถานประกอบการภาคเอกชน สร้างสรรค์บรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออำนวยเพื่อมีส่วนร่วมต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของเวียดนาม.
ฟอรั่มจัดโดยกระทรวงวางแผนและการลงทุน ธนาคารโลกหรือ WB องค์กรการเงินระหว่างประเทศหรือ IFC และสมาพันธ์ฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามหรือ VBF เนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 25 ปีการก่อตั้งฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนาม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด