นายกรัฐมนตรีประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกว๋างหงาย

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 1 มกราคม ในกรอบการตรวจราชการที่จังหวัดกว๋างหงาย นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้ประชุมกับผู้บริหารของจังหวัดฯ
นายกรัฐมนตรีประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกว๋างหงาย - ảnh 1นายกรัฐมนตรีประชุมกับผู้บริหารของจังหวัดกว๋างหงาย

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง รับทราบผลงานที่จังหวัดกว๋างหงายได้บรรลุในปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถบรรลุทั้งหมด 25 เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GRDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 และขนาดการเติบโตของเศรษฐกิจจัดอยู่อันดับที่ 4 /14 ของภาคกลางตอนเหนือและเขตริมฝั่งทะเลในภาคกลาง

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กำชับว่าในปี 2023 จังหวัดกว๋างหงายต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิด มีปฏิบัติการที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ พยายามบรรลุผลงานสูงที่สุดตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2023 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี 2021-2025 อีกทั้ง กำชับให้ทางจังหวัดฯให้ข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวอาศัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างก้าวกระโดดด้านผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าระหว่างประเทศ ควบคู่กันนั้นคือส่งเสริมคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาติและคนกว๋างหงาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด