นายกรัฐมนตรีฝ่ามมิงชิ้งส่งจดหมายอวยพรประชาชนชนเผ่าเขมรในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทไม

(VOVWORLD)-ในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทไมของชนเผ่าเขมรปี 2021 นายกรัฐมนตรีฝ่ามมิงชิ้งได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีถึงผู้ที่มีสมณศักดิ์ พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนชนเผ่าเขมร

จดหมายระบุว่า นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในเขตยากจนและเขตเขา พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า จากความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานทุกระดับและประชาชนในการปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ชนเผ่าเขมรจะได้ฉลองปีใหม่โจลชนัมทไมอย่างปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความรักชาติ ความสามัคคี ความพยายามฝึนฝนหล่อหลอมตนเองและการผลิตเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด