นายกรัฐมนตรีฝามมิงชิ้งห์ประกาศเปิดดำเนินโครงการก่อสร้างทางไฮเวย์สายเหนือ-ใต้ 12 โครงการ

(VOVWORLD) -  โครงการลงทุนก่อสร้างทางไฮเวย์สายเหนือ-ใต้ภาคตะวันออก ระยะ 2 มีความยาวรวม 729 กม. ผ่าน 12 จังหวัดและนคร ด้วยยอดเงินลงทุนรวมเกือบ 147,000 พันล้านด่งนายกรัฐมนตรีฝามมิงชิ้งห์ประกาศเปิดดำเนินโครงการก่อสร้างทางไฮเวย์สายเหนือ-ใต้ 12 โครงการ - ảnh 1

ในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2023 นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งห์ ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ 12 โครงการย่อยในโครงการลงทุนก่อสร้างทางไฮเวย์สายเหนือ-ใต้ ในภาคตะวันออกระยะที่ 2ช่วงปี 2021-2025 และเปิดกิจกรรมเดือนแห่งการแข่งขันเบิกจ่ายเงินทุนภาครัฐ พิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์เชื่อมระหว่าง  9จังหวัดคือ กว๋างบิ่งห์ ฮาติ๋ง กว๋างตริ บิ่งดิ่งห์ ฝู้เอียน แค้งหว่า กว๋างหงาย เหายางและก่าเมา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดหลางเซินกับก่าเมาภายในปี 2025 นายกรัฐมนตรีฯได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมขนส่งต้องให้ความสำคัญกับการชี้นำและติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารโครงการ ฝ่ายที่ปรึกษา และผู้รับเหมา ส่งเสริมความรับผิดชอบสูงสุด ระดมทรัพยากรมนุษย์ เครื่องจักรที่ทันสมัย พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในการจัดแบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดและเหมาะสมเพื่อรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและมีคุณภาพ.   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด