นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่26พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์Rodrigo Duterte เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการร่วมมือทวิภาคีและภูมิภาคในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19ยังคงมีความซับซ้อนต่อไป

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในสภาวการณ์ปัจจุบันและขอบคุณการสนับสนุนและส่วนร่วมที่เข้มแข็งของฟิลิปปินส์และของประธานาธิบดีRodrigo Duterteต่อความสำเร็จของการประชุมระดับสูงผ่านวิดีโอคอนเฟอเร้นต์อาเซียนและอาเซียน+3เกี่ยวกับการรับมือการระบาดของโควิด-19เมื่อวันที่14เมษายน พร้อมทั้งเสนอให้สองประเทศพยายามยกระดับมูลค่าการค้าต่างตอบแทน ลดการใช้มาตรการป้องกันทางการค้า และเวียดนามพร้อมสนับสนุนแหล่งข้าวนำเข้าสำหรับฟิลิปปินส์อย่างมั่นคงด้วยระคาที่ดี
ส่วนประธานาธิบดี Rodrigo Duterte กล่าวว่า เวียดนามเป็นแบบอย่างแห่งประสิทธิภาพของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทเป็นผู้นำของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน2020ตามเจตนารมณ์ "การเชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว" 

ผู้นำสองประเทศได้เห็นพ้องผลักดันความร่วมมือทวิภาคีและยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือในด้านต่างๆผ่านการประสานการปฏิบัติแผนปฏิบัติการขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระยะปี2019-2024รวมทั้งธำรงกลไกความร่วมมือต่างๆต่อไป ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความสามัคคีและการสนับสนุนกันในกรอบพหุภาคี ธำรงจุดยืนร่วมของอาเซียนในปัญหาทะเลตะวันออก ผลักดันการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงซีโอซีที่มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับกฎหมายสากลรวมทั้ง UNCLOS 1982 เพื่อมีส่วนร่วมธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด