นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการพัฒนาให้แก่เขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ

(VOVWORLD) - วันที่26พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมประจำคณะรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลัก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของประเทศ
นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการพัฒนาให้แก่เขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการพัฒนาให้แก่เขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้เสนอว่าสำหรับเขตเศรษฐกิจหลักภาคเหนือที่มีศูนย์กลางคือเขตสามเหลี่ยมพัฒนาฮานอย-ไฮฟอง-กว๋างนินห์ซึ่งมีเงื่อนไขดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีระดับสูง การแปรรูป การประดิษฐ์คิดค้น อิเล็กทรอนิกส์ การบริการ การเงินธนาคาร โลจิสติก การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีจุดแข็งด้านบุคลากร การสร้างศูนย์วิจัยไฮเทค  สำหรับเขตเศรษฐกิจหลักของภาคกลาง ควรเน้นพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล การผลิตรถยนต์ การบริการขนส่งและการท่องเที่ยว ต้องมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางเชื่อมกับเขตเตยเงวียนให้เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญระดับภูมิภาคและโลก ส่วนเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้นั้นต้องดึงดูดการลงทุน ขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงและส่งเสริมบทบาทเป็นหัวเรือของนครโฮจิมินห์ในการนำเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้พัฒนาเป็นพลังขับเคลื่อนของทั้งเขตในปี2020 สำหรับเขตเศรษฐกิจหลักในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต้องเน้นพัฒนาภาคการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรหลักคือกุ้ง ปลาสวายและผลไม้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด