นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกเข้าร่วมประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเกียนยาง

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 29 กรกฏคม ณ นคร แหรกย้า นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเกียนยางในหัวข้อ “เกียนยาง ศักยภาพ โอกาสในการลงทุนและพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 500 คนเข้าร่วม
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกเข้าร่วมประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเกียนยาง - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกเข้าร่วมประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเกียนยาง (vietnamplus)

นี่เป็นโอกาสเพื่อให้จังหวัดเกียนยางประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนใน 118 โครงการในด้านการท่องเที่ยวการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอุตสาหกรรมการผลิตและสิ่งแวดล้อม

เกียนยางมีข้อได้เปรียบคือมีเขตตัวเมืองจำนวนมากตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายแห่ง มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีพื้นที่ทางทะเลครอบคลุมเกาะน้อยใหญ่ก่วา 100 แห่งตั้งแต่ปี 2015 ทางจังหวัดได้มุ่งเน้นการพัฒนา เกาะฟู้ก๊วก ลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมและพัฒนาแหล่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังผลักดันการปรับปรุงขั้นตอนการบริหารและบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นการวางแผน จัดทำนโยบายให้สิทธิพิเศษต่างๆเป้นต้น

นายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นว่า เศรษฐกิจจังหวัดเกียนยางสามารถพัฒนาโดยอาศัย 3 เสาหลักคือ การเกษตรคุณภาพสูงที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สัตว์น้ำปลอดสารพิษที่มีความผูกพันกับหน่วยงานอุตสาหกรรมแปรรูป การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถานที่พักผ่อนหรูระดับโลก ซึ่งบนพื้นฐานนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอวิสัยทัศน์ให้แก่จังหวัดเกียนยางว่า “เกียนยางต้องกลายเป็นหนึ่งในจังหวัดในเขตตะวันตกเฉียงใต้ที่คล่องตัว เปลี่ยนแปลงใหม่และร่ำรวยของประเทศ อาศัยความได้เปรียบด้านธรรมชาติ เศรษฐกิจที่มุ่งสู่ทะเล ส่งเสริมเอกลักษณ์ของผืนแผ่นดินที่มีทรัพยากรการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ การท่องเที่ยวของเขตโซนร้อนระดับโลกอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรอบด้าน ด้วยสถานะทางภูมิศาสตร์พิเศษ ฟู้ก๊วกต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อให้เปลี่ยนเกาะ “ไข่มุก” ให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การพักผ่อนและบันเทิงระดับโลก พวกเราเน้นพัฒนาฟู้ก๊วก ไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับท้องถิ่นอื่นๆของเวียดนามในการดึงดูดแหล่งพลังและโอกาสการพัฒนา หากเพื่อให้ฟู้ก๊วกแข่งขันกับประเทศอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในช่วงบ่าย ที่เมืองแรกย้า นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้นหนึ่งให้แก่พรรคสาขา ทางการปกครองและจังหวัดเกียนยาง อีกทั้งมอบธงชาติ อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้สำหรับการเดินเรือให้แก่ชาวประมง 12 คนในกรอบกิจกรรม “ธงชาติ 1 ล้านผืนพร้อมกับชาวประมง” โดยหนังสือพิมพ์แรงงานเป็นผู้ริเริ่ม

หลังพิธี นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก พร้อมผู้บริหารของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้พบปะกับผู้บริหารจังหวัดเกียนยาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด