นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคแอลดีพีและพบปะกับตัวแทนปัญญาชนเวียดนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคมเพื่อเข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กได้ให้การต้อนรับนาย นิกาอิ โตซีฮีโระ เลขาธิการใหญ่พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือแอลดีพี ซึ่งเป็นพรรคกุมอำนาจของญี่ปุ่น ประธานสมาพันธ์ส.ส.มิตรภาพญี่ปุ่น – เวียดนามและพบปะกับปัญญาชนเวียดนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคแอลดีพีและพบปะกับตัวแทนปัญญาชนเวียดนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น - ảnh 1

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคแอลดีพี (Photo VNplus)

ในการให้การต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคแอลดีพี นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ยืนยันว่า ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างกว้างลึกระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ดีงามและสมบูรณ์ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและแรงงาน ส่วนเลขาธิการใหญ่พรรคแอลดีพีได้กล่าวขอบคุณท่านเหงียนซวนฟุ๊กที่ได้เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นและชื่นชมผลสำเร็จในความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในระดับรัฐสภา ท้องถิ่นและประชาชน

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันผลักดันความร่วมมือของบรรดานักลงทุนและสถานประกอบการของทั้งสองประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ การพบปะระหว่างส.ส.มิตรภาพเวียดนาม – ญี่ปุ่น และความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพและความเข้าใจระหว่างกันของประชาชนทั้งสองประเทศ ผลักดันความร่วมมือมิตรภาพเวียดนาม – ญี่ปุ่นให้นับวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน รวมทั้งการท่องเที่ยว แรงงานและการลงทุน

ส่วนในการให้การต้อนรับปัญญาชนเวียดนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้กำชับให้ปัญญาชนเวียดนามในญี่ปุ่นส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อระหว่างคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้น มีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังชื่นชมส่วนร่วมของปัญญาชนเวียดนามในญี่ปุ่นและเรียกร้องให้ปัญญาชนเวียดนามในญี่ปุ่นและทั่วโลกมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด