นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุหารือกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) -หลังการประชุมสนทนากับเกษตรกรในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ค่ำวันที่ 28 กันยายน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้หารือกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลัก
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุหารือกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลัก - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุหารือกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลัก (Photo VGP) 

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้ย้ำถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2021 เพื่อยกระดับขอบเขตและคุณภาพของเศรษฐกิจ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำลายแผนกุศโลบายของฝ่ายที่เป็นอริ พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมจุดแข็งของท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ผลักดันการผลิตเกษตรและให้ความสำคัญต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อยให้ดีขึ้น นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่เชื่อมโยงจังหวัดดั๊กลักกับเขตเศรษฐกิจสำคัญๆของประเทศให้มีความสมบูรณ์

โอกาสนี้ ในนามของหน่วยงานธนาคาร นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกได้มอบบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้ยากจนจำนวน 100 หลัง มูลค่าหลังละ 70 ล้านด่ง

ส่วนในเช้าวันที่ 29 กันยายน ที่เมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลัก นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เข้าร่วมการประชุม "ผลการพัฒนาการปลูกแมคคาเดเมียในเวียดนามในเวลาที่ผ่านมา การกำหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาในอนาคต” ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม  นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ยืนยันว่า มีพืชไม่กี่ชนิดที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 24 ถึง 25 เท่าภายในเวลา 5 ปีและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในเขตที่ห่างไกลความเจริญ ดังนั้น ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะหาตลาดใหม่ๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ปลูกและแปรรูปแมคคาเดเมีย “ต้องมีการบริหารอย่างพร้อมเพรียงเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกแมคคาเดเมียเมื่อประกาศแผนการวางผัง โดยรัฐบาล กระทรวงและท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจน ส่วนสถานประกอบการและสมาคมสถานประกอบการแมคคาเดเมียต้องเข้าร่วมการกำหนดแนวทางนี้ นอกจากนี้ เราก็ต้องรณรงค์ให้ประชาชนและสถานประกอบการเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างเข้มแข็ง ผมเห็นด้วยกับแผนการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อพัฒนาการผลิตแมคคาเดเมียแบบครบวงจร นี่จะเป็นพืชที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความอิ่มหนำผาสุกให้แก่ประชาชน”

.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด