นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกประชุมกับผู้บริหารจังหวัดฟู้เถาะ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 28 กรกฎาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บริหารจังหวัดฟู้เถาะ

 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้ทางการจังหวัดและประชาชนในท้องถิ่นต้องพยายามพัฒนาจังหวัดฯอย่างเข้มแข็งมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งต่างๆ เช่น ระบบคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ความสามัคคีระหว่างชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เอื้อให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกำชับให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พยายามปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในปีนี้ ดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนา กำหนดรูปแบบการขยายตัว การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและทางการปกครองดิจิทัล ให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อยและแก้ปัญหาความยากจน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด