นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกพบปะกับนาย Andreas Norlen ประธานรัฐสภาสวีเดน

(VOVWORLD) - วันที่ 28 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้พบปะกับนาย Andreas Norlen ประธานรัฐสภาสวีเดน

ทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องเกี่ยวกับมาตรการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนาทั้งในด้านกว้างและส่วนลึกบนเจตนารมณ์การเป็นหุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้แสดงความประสงค์ว่า รัฐสภาทั้ง 2 ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติข้อตกลงและแนวทางความร่วมมือใหม่ อีกทั้งพิจารณาจัดตั้งกลุ่มส.ส.มิตรภาพเวียดนาม-สวีเดนเพื่อมีส่วนร่วมกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้ง 2 ประเทศ

ส่วนนาย Andreas Norlen ประธานรัฐสภาสวีเดนได้เผยว่า รัฐสภาสวีเดนสนับสนุนและจะส่งเสริมการลงนาม อนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีและข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปเพราะเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกอียู รวมทั้งสวีเดน

ในเที่ยงวันเดียวกัน นาย Andreas Norlen ประธานรัฐสภาสวีเดนได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่นายกรัฐมนตรีพร้อมภาริยาและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามในโอกาสมาเยือนประเทศสวีเดน และค่ำวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เดินทางกลับประเทศเวียดนาม เสร็จสิ้นการเยือนประเทศสวีเดนอย่างเป็นทางการ ด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด