นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดรำลึกครบรอบ 30 ความสัมพันธ์หุ้นส่วนอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกพร้อมบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดรำลึกครบรอบ 30ปีความสัมพันธ์หุ้นส่วนอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในหัวข้อ “ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 30ปีที่ผ่านมาและ 30ปีข้างหน้า” 
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดรำลึกครบรอบ 30 ความสัมพันธ์หุ้นส่วนอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี - ảnh 1ภาพการประชุม (VNA) 

บรรดาผู้นำอาเซียนได้แสดงความประสงค์ว่า สาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนอาเซียนผลักดันการเชื่อมโยง การสร้างสรรค์ประชาคม บทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเข้าร่วมกลไกผลักดันการสนทนาเพื่อสร้างสรรค์ความไว้วางใจที่อาเซียนเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมมือกันในการรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค ทั้ง 2 ฝ่ายได้ยืนยันว่า จะขยายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน การท่องเที่ยว นำวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนใกล้ชิดกับประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีและเผยแพร่วัฒนธรรมสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างกว้างขวาง

นาย มุนแจอิล ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้ยืนยันว่า จะผลักดันความร่วมมือกับอาเซียนบนเจตนารมณ์ของนโยบายมุ่งสู่ทิศใต้ใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาคมที่สร้างสรรค์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและประชาคมเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

ส่วนนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เสนอแนวทางความร่วมมือที่สำคัญๆในอีก 30ปีข้างหน้า รวมถึงการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจตามแนวทางสร้างความสมดุลมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน อำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนสินค้า การลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างกัน พร้อมทั้งยืนยันว่า การรักษาความมั่นคง เสถียรภาพ ความปลอดภัยและการเดินเรือและการบินอย่างเสรีในทะเลตะวันออกคือผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ และเสนอให้สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนทัศนะและหลักการของอาเซียน เชิดชูการปฏิบัติตามกฎหมายสากล อนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ขยายการสนทนา การสร้างสรรค์ความไว้วางใจ ปฏิบัติดีโอซีและเจรจาซีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพ จริงจัง สอดคล้องกับกฎหมายสากล ธำรงทะเลตะวันออกแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการค้าเสรี

ก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดสถานประกอบการสตาร์ทอัพอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด