นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสรุปผลงานของหน่วยงานตรวจตราของรัฐบาล

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 16 มกราคม ณ กรุงฮานอย หน่วยงานตรวจตราของรัฐบาลได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศเพื่อสรุปผลงานในปี 2018 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในปี 2019

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชื่นชมหน่วยงานตรวจตราของรัฐบาลที่มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของคณะกรรมการส่วนกลางและรัฐบาลในปี 2018

สำหรับหน้าที่ในเวลาข้างหน้า นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า หน่วยงานตรวจตราของรัฐบาลต้องปฏิบัติแผนการที่วางไว้ เสนอมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย สอดแทรกการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจตราของรัฐบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและเปิดโปงของพลเมือง ผลักดันการพิจารณาและยืดทรัพย์สินจากคดีคอรัปชั่น“ต้องให้ความสนใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานตรวจตราของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการจัดระเบียบการทำงานและการกำหนดความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยงานตรวจตรา เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจตราต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไม่มีพฤติกรรมคอรัปชั่น ดังนั้น ต้องขยายการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานตรวจตรา ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างบรรยากาศที่โปร่งใสและเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด