นายกรัฐมนตรี ชี้แจงทัศนะ “การปรับตัวอย่างปลอดภัย” ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 13 ตุลาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง และคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครเกิ่นเทอได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2  สมัยที่ 15
นายกรัฐมนตรี ชี้แจงทัศนะ “การปรับตัวอย่างปลอดภัย” ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนครเกิ่นเทอ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ชี้แจงทัศนะ "การปรับตัวอย่างปลอดภัย" ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนครเกิ่นเทอ

ในการประชุม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ชื่นชมมาตรการและการตัดสินใจที่เคร่งครัด ทันการณ์และมีประสิทธิภาพของพรรคและรัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งปันวัคซีนและการส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ภาษี ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ การหมุนเวียนของสินค้าและสินค้าเกษตรระหว่างท้องถิ่นและการให้ความสนใจถึงนักเรียนในการเรียนออนไลน์

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เผยว่า ข้อเสนอของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและแก้ไข พรรคและรัฐได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องวัคซีนเป็นอย่างมาก โดยมุ่งมั่นที่จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในปลายไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ อีกทั้งย้ำถึงหน้าที่สำคัญที่สุดในเวลาที่จะถึงคือปกป้องสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจและค้ำประกันสวัสดิการสังคม

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับ "การปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ" ตามหลักการ 6 ข้อคือ สาธารณสุขเป็นเสาหลักและศูนย์กลาง เศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญ การรักษาเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง วัคซีน ยารักษาโรคและจิตสำนึกของประชาชนเป็นปัจจัยชี้ขาดและต้องส่งเสริมการผลิตอย่างปลอดภัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด